Θερμιδομετρητής Policy

Data collected from Health kit Api will not be sent to our server; they’re securely stored on your device. Also we will not share your data with anyone. We will not sell your Data to advertising platforms, data brokers or information resellers. We will not use Your PHR Data for advertising or similar services.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται απο το Health Kit api δεν στέλνονται στο server μας, αλλά αποθήκεύονται με ασφάλεια στην συσκευή σας. Επίσης δεν στέλνουμε τα δεδομένα αυτά σε κανέναν.